Regulamin pobytu w Pensjonacie Diament w Skorzęcinie

Ośrodek Wczasowy w Skorzęcinie jest własnością STALBOX S.C. w Słuszkowie 33a 62-831 Korzeniew.

 

 1. W Ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godziny 15:00 w dniu przyjazdy do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

 2. Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku indywidualnie ustalonej wysokości podczas rezerwacji pobytu na konto bankowe. Pozostała należność płacona jest w dniu przyjazdu.

 3. Wpłata zadatku oznacza, iż najemca akceptuje regulamin i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. Przelew należy wykonać w ciągu 3 dni od dnia rezerwacji.

 4. Przy rezerwacji prosimy o dokładne przemyślenie daty i długości pobytu, ponieważ jest to wiążące dla obu stron.

 5. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji. Jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu nie dokonujemy zwrotów.

 6. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się swoim dowodem osobistym.

 7. W uzasadnionych przypadkach właściciel ośrodka może pobrać kaucję według indywidualnego ustalenia. Kaucja ta zostanie zwrócona przy zdaniu pokoju/domku lub przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat poniesionych na naprawienie szkód wyrządzonych przez klienta.

 8. W pokoju/domku letniskowym nie może przebywać większa ilość osób, niż ustalona podczas rezerwacji.

 9. Po otrzymaniu klucza od domku/pokoju, należy sprawdzić ewentualne braki lub uszkodzenia, jeżeli takie występują proszę zgłosić to właścicielowi ośrodka, bowiem za braki i uszkodzenia odpowiedzialność ponosi aktualny użytkownik.

 10. Osoby przebywające w pokoju/domku letniskowym zobowiązują się do pokrycia kosztów uszkodzenia mienia znajdującego się w domku, w szczególności w przypadku: uszkodzenia mebli, uszkodzenia kabiny prysznicowej oraz pozostałych elementów białego montażu, uszkodzenia znajdującego się w domku telewizora, uszkodzenia bądź też zabrudzenia kanap.

 11. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokojach/domkach letniskowych mienie klienta.

 12. Ze względów przeciwpożarowych, oraz ogólnego bezpieczeństwa w domkach oraz pokojach Ośrodka wypoczynkowego nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, piecyków, nagrzewnic, farelek,

 13. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w pokojach/domkach letniskowych.

 14. Cisza nocna na terenie Ośrodka Wypoczynkowego  obowiązuje w godzinach 22:00-6:00.

 15. OW posiada miejsca parkingowe, lecz nie gwarantuje miejsc bezpośrednio przy budynku. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

 16. Pobyt małego psa/kota jest dozwolony, jednakże należy zgłosić to przed dokonaniem rezerwacji. Wynajmujący jest zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, żeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom.

 17. Wykupiony pobyt w pokoju/ domku letniskowych nie zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.

 18. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany przekazać pokój/domek do kontroli stanu wyposażenia oraz oddać otrzymane klucze w Recepcji.

 19. Na terenie ośrodka wypoczynkowego obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki niezależnie od ciszy nocnej.

 20. Osobom naruszającym postanowienia regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego, właściciel/personel obiektu może odmówić świadczenia usług (rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym). Osoby te będą zobowiązane do bezzwłocznego opuszczenia pokoju/domku i nie będą uprawnione do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.

  21. Właściciel / Personel (obsługa Pensjonatu) może wyprosić z terenu ośrodka osobę, która swoim zachowaniem zakłóca spokój lub zagraża bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie ośrodka wypoczynkowego. (Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń, Art. 51 § 1 – Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu,ograniczenia wolności albo grzywny.).

  Dziękujemy za współprace i życzymy udanego wypoczynku