Regulamin Ośrodka Wczasowego
DIAMENT w Skorzęcinie

Ośrodek Wczasowy w Skorzęcinie jest własnością STALBOX S.C. w Słuszkowie 33a 62-831 Korzeniew.
Wszystkie osoby znajdujące się w Ośrodku Wczasowym zobowiązane są do przestrzegani niniejszego Regulaminu poprzez stosowanie się do n/w wymienionych zagadnień:

 1. Doba wypoczynkowa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy się o godzinie 10:00.
 2. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób wskazanych na skierowaniu oraz mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych koszt ich pobytu ponosi osoba posiadająca skierowanie.
 3. Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności administratora ośrodka.
 4. W pokoju znajduje się karta wyposażenia pokoju. Wszelkie braki w wyposażeniu oraz usterki wynikłe w trakcie użytkowania prosimy zgłaszać na bieżąco administratorowi ośrodka.
 5. Wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczane są na miejscu po konsultacji z właścicielem Ośrodka Diament.
 6. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb, do tego celu służy przygotowane stanowisko.
 7. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 8. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń elektronicznych poza urządzeniami osobistymi. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania dodatkowych urządzeń grzewczych.
 9. Rozpalanie ognisk jest zabronione. Bezwzględnie zakazuje się rozpalania grila i używania ognia otwartego na balkonach.
 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach i na terenie ośrodka przedmiotów wartościowych oraz gotówki. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 11. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23:00 do 7:00 rano.
 12. Zabrania się przebywania w pokojach i na terenie ośrodka zwierząt.
 13. Parkowanie pojazdów wyłącznie na wyznaczonym do tego celu parkingu i miejsc wskazanych przez administratora ośrodka.
 14. Piaskownica oraz karuzela dla dzieci przeznaczona jest do korzystania wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 15. Zabrania się wynoszenia mebli i wyposażenia poza obręb pokoju i balkonu.
 16. Utrzymanie czystości w pokojach i na przyległych balkonach należy do wczasowiczów.
 17. Obowiązkiem wczasowicza jest dokonanie opłaty klimatyzacyjnej u administratora ośrodka najpóźniej w dniu przyjazdu.
 18. Administrator ośrodka w miarę możliwości służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 534-082-826.
 19. Po zakończeniu pobytu prosimy o pozostawienie pokoju w należytym porządku.

Dziękujemy za współprace i życzymy udanego wypoczynku